Najczęstsze usterki w iPadach

Najczęstsze usterki w iPadach są spowodowane przez ich użytkowników.

Rozbite lub popękane szkło ekranu to usterka, którą najczęściej można znaleźć w serwisie zajmującym się naprawą iPadów. Użytkownicy iPada często upuszczają swoje urządzenia co powoduje ich uszkodzenie.

Problem z matrycą ekranu jest na jakościowo innym poziomie, usterka ta jest przyczyną zniekształcenia obrazu, obecnością obszarów nieczytelnych lub całkowitym zakończeniem pracy urządzenia. Powodem tej usterki zwykle jest spuchnięta bateria lub niedziałające podświetlenie.

Wgnieceniana obudowie są problemem zupełnie innego rodzaju. Te drobne uszkodzenia mogą zniszczyć powłokę i doprowadzić do lekkiego odkształcenia powierzchni. Inne wgniecenia są poważniejsze i prowadzą do nieprawidłowego działania całego urządzenia. Wpływ na obudowę iPada negatywnie wpłynie na taśmę klejącą łączącą szkło z modułem wyświetlacza. Szczelina spowoduje przedostanie się kurzu, ponadto szczelina może spowodować pęknięcie przy kolejnym uderzeniu.

Bateria odgrywa ważną rolę w ogólnej wydajności tabletu,  czasami niemożliwe jest wyraźne wskazanie przyczyny dla której bateria stała się bezużyteczna. Żywotność zależy nie tylko od jakości ale także od warunków w jakich urządzenie jest używane.